statcounter

dimarts, 15 de juny del 2010

Crema el sol

Crema el sol a migdia
i el vent és absent,
busca ombra la gent
sota els arbres dia a dia...


El brancam, seu de mil verds,
aixopluga el passeig a mida
al que ja amb l'estiu al temps
la primavera ens convida.


I al poble, voltes i arcs
ens faciliten la vida.


*