dijous, 10 de novembre de 2011

Jornades numerades

Tenim les jornades numerades,
amb les hores preprogramades
sense gaire marge per fugir.

Si t'escapes, malgrat tot,
perquè trobes al temps una esquerda
o t'abdueix a un món paral·lel
aquella estona d'avorriment,
ai! què és difícil la tornada
al més quotidià de la jornada.

Hauràs d'oferir una excusa,
inventar-te malestars
o recitar aquella genialitat astuta
que expliqui (o no) l'absència temporal.