dimecres, 26 d’octubre de 2005

Fruir

Fruir

Fruir d’un cop de vent
quan la tardor es fa omnipresent.

Saltar pels tolls de fang,
passejar un cistell molt gran
per omplir-lo de bolets,
contemplar el cel fins el tard
per fugir de les tempestes...

Fer del bosc nostre palau,
cantar i ballar amb les teranyines,
trepitjar amb delí la molsa,
sentir el vol d’un trencapinyes.