statcounter

diumenge, 5 de juliol de 2009

Diumenges

Els diumenges de vacances
són dies malaguanyats;

si dupliqueu els descansos

podeu al final sortir malparats.


Oh, si els poguéssiu traslladar

al període laboral...!